Category: General

Annex programació 2017-18 – PR4

Programacions de les dues assignatures impartides al PR4 pel departament de matemàtiques. Matemàtiques Orientades a les ensenyances aplicades i Cieǹecies aplicades a les activitats professionals   PROGRAMACIO_CCAAAAPP PROGRAMACIO_MOEA

Alumnes pendents de cursos anteriors

Es comunica a tot l’alumnat del centre que tinga l’assignatura de matemàtiques pendent de cursos anteriors, que les proves corresponents per a superar l’assignatura seran: Primera part: 18 de novembre de 2016 Segona part:...

Membres del departament curs 2016/2017

PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES CURS 2106/17 José Vicente Cañamàs Soler  Cap de departament Adela Todolí Cànoves Rosa Sória Naya Francesc Miralles Cotaina Tutor de 1r ESO “B” Francesc Lleches Colomar Secretari del centre Per...