Monthly Archive: febrer 2018

Annex programació 2017-18 – PR4

Programacions de les dues assignatures impartides al PR4 pel departament de matemàtiques. Matemàtiques Orientades a les ensenyances aplicades i Cieǹecies aplicades a les activitats professionals   PROGRAMACIO_CCAAAAPP PROGRAMACIO_MOEA