Informació Web Família

Què és Web Família?

Web Família és la web (https://familia2.edu.gva.es) des de la que els pares o els tutors legals podran vore les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per esta via de comunicació.

Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, esta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

I per a no haver d’estar pendent de la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en l’email quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Com accedim a esta Web?

Des de la pàgina web https://familia2.edu.gva.es, accessible des del portal de la Conselleria, i una vegada introduït el nostre NIF complet i la contrasenya (que ens arribarà per correu electrònic), la pàgina web ens mostrarà la informació dels nostres fills.

Com sol·licitar l’accés i aconseguir la clau?

El pare o tutor legal de l’alumne ha de presentar una sol·licitud en el centre. El sol·licitant haurà d’estar registrat com a familiar de l’alumne (si no ho està, haurà d’aportar dades bàsiques –NIF, nom i cognoms, dades de contacte), i haurà d’especificar amb claredat l’email de contacte.

El centre disposa d’una opció amb què generar i enviar de forma automàtica la clau. Esta clau arribarà de forma totalment anònima a l’e-mail que aporta el sol·licitant.

Model de sol·licitud

http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf

Més informació.

http://www.ceice.gva.es/webitaca/val/pares_alumnes.htm