FP Bàsica – Servicis Administratius

La Formació Professional Bàsica en l’especialitat de Servicis Administratius té una durada de dos cursos amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títol oficial de “Professional Bàsic en Servicis Administratius”. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Accés

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que compleixin simultàniament els següents requisits:

 • Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Titulació

Títol professional bàsic en Servicis Administratius.

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Tèxtil, confecció i pell. Vidre i Ceràmica. Arts Gràfiques.

Mòduls professionals

 • Mòduls de Primer Curs
  • Tractament informàtic de dades.
  • Tècniques administratives bàsiques.
  • Atenció al client.
  • Preparació de comandes i venda de productes.
  • Ciències aplicades I.
  • Comunicació i societat I.
  • Tutoria.
  • Formació i Orientació Laboral I.
 • Mòduls de Segon Curs
  • Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.
  • Arxiu i comunicació.
  • Ciències aplicades II.
  • Comunicació i societat II.
  • Tutoria.
  • Formació i Orientació Laboral II.
  • Formació en Centres de Treball.

Eixides professionals

Al acabar els estudis, els alumnes poden exercir les següents activitats: Auxiliar d’oficina. Auxiliar de servicis generals. Auxiliar d’arxiu. Ordenança. Auxiliar d’informació. Telefonista en servicis centrals d’informació. Classificador i/o repartidor de correspondència. Gravador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental. Auxiliar de venda. Auxiliar de dependent de comerç. Operador/a de cobrament o Caixer/a.

Més informació

http://www.cece.gva.es/eva/es/fp/fpbadmsadd.htm

Fons Social Europeu