Category: Assignatures

Alumnat 1r Batxillerat

S’han afegit nous documents al curs: Solucionari de les activitats de Cinemàtica. Bloc 7: DINÀMICA: presentació de la unitat i document amb problemas de la unitat.

Alumnat 1r Batxillerat

Ja teniu un nou Bloc de l’asignatura de primer de Batxillerat de Física i Química (CINEMÀTICA) per poder visualizar-ho i estudiar-ho, juntamente amb les activitas relacionades amb ell.

Alumnat 1r Batxillerat

S’ha actualitzat en el BLOC 5 tots els documents que hi havien i s’han afegit algun més corresponents a les solucions de les activitats proposades.

Alumnat 1r Batxillerat

S’ha afegit al BLOC 5 unes activitats (BUTLLETÍ 1) referides a la formulació dels hidrocarburs i també un altre document (SOLUCIONS ACTIVITATS BUTLLETÍ 1) on estan les solucions de les activitats corresponents.

Alumnat 1r Batxillerat

S’ha afegit un nou document al curs: Solucions Activitats Bloc 4 on apareixen resoltes les activitats plantejades en el curs sobre el tema.

Alumnat 1r Batxillerat

S’ha actualitzat el butlletí d’activitats del Bloc 3. S’ha afegit un document nou amb els resultats de les activitats del document anterior.

Alumnat de 1r Batxillerat

S’ha afegit un nou enllaç on estan parcialment resoltes les activitats del Bloc 2. Quan ja estiguen totes resoltes s’actualitzara aquest enllaç.