ASSIGNATURES IMPARTIDES PEL DEPARTAMENT

CURS 2018/19

ASSIGNATURES PRÒPIES DEL DEPARTAMENT:

  • Joan Casanova Peiró (Tutor PMAR2), dedicarà  4 hores a un grup de Química de 2n de Batxillerat, 3 hores a un grup de Física i Química de 4t d’ESO, 2 hores  a un grup de Física i Química a 2n d’ESO (Reforç).
  • Violeta Pons Mestre (Tutora de 2n d’ESO A), dedicarà 4 hores a un grup de Física i Química de 1r de Batxillerat, 4 hores a dos grups de Física i Química de 2n d’ESO i 2 hores a un grup de Física i Química de 3r d’ESO.
  • Mario Simó Miñana, (Cap de departament) dedicarà 4 hores a un grup de Física de 2n de Batxillerat, 4 hores a dos grups de Física i Química de 2n d’ESO, 2 hores a un grup de Física i Química de 3r d’ESO.

ALTRES ASSIGNATURES IMPARTIDES PEL DEPARTAMENT:

  • Joan Casanova Peiró dedicarà 8 h. del seu horari a un grup de PMAR2 on impartirà les assignatures de Matemàtiques, Biologia i Geologia, Física i Química dins de l’Àmbit Científic.

  • Violeta Pons Mestre dedicarà 6 h. del seu horari a l’Àmbit Científic de Formació Professional Bàsica 2n de jardineria.

  • Mario Simó Miñana dedicarà 6 h. del seu horari a l’àmbit Científic de la Formació Professional Bàsica  2n d’informàtica.