Departament

Professorat del Departament de Física i Química:

  • Violeta Pons Mestre (tutor de 2n d’ESO grup A )

Horari de visita: DIVENDRES de 8:55 a 9:50 hores

email: violeta.pons@iesevalorpego.org

  • Mario Simó Miñana (Cap de Departament)

Horari de visita: DIVENDRES de 9,50 a 10,45 hores

emal:     mario.simo@iesevalopego.org

  • Joan Casanova Peiró (tutor de PMAR2)

Horari de visita: DIVENDRES  de 9,50 a 10,45 hores

email:    joan.casanova@iesevalopego.org