ASSIGNATURES PENDENTS CURSOS ANTERIORS

CURS 2018/19

Alumnat amb assignatures pendents de cursos anteriors:

  • Alumnes amb Física i Química pendent de 2n ESO:

Sendra Pérez, Ricardo (3ESOA)

Sola Ortiz, Irene (3ESOA)

Santimònia Sastre, Mario (3ESOB)

Sendra Domenech, Josep (3ESOB)

Vercher Santamaria, Carles (3ESOB)

Vicens Sala, Gemma (3ESOB)

  • Alumnes amb Física i Química pendent de 3r ESO:

Bernia Armell, Juan Carlos (4ESOA)

Sastre Sena, Marc (4ESOA)

Bardij, Romayssa (4ESOB)

Pegrum, Ethan (4ESOB)

Tikhomirov, Viacheslav (4ESOB)

  • Alumnes amb Física i Química pendent de 1r Batxillerat:

Baixauli Insa, Carla (2BATA)

Meshesha Yonas, Samuel (2BATA)

Sendra Peretó, Lluis (2BATA)

Tot l’alumnat de Batxillerat s’haurà de presentar a les proves corresponents per poder superar l’assignatura.

Dates de l’examen recuperació 1r Batxillerat:

22 de gener a les 14,10 hores (QUÍMICA)

7 de maig a les 14,10 hores (FÍSICA)

La nota final serà la mitjana aritmètica entre les dos notes i no es podrà fer mitjana si una d’elles no supera la nota de 3.

 

Tots l’alumnat de l’ESO, haurà de presentar un dossier amb les activitats fetes abans de l’examen que estarà basat en les preguntes del dossier.

Data de l’examen recuperació ESO: 

7 de maig a les 14,10 hores