Horaris d’Atenció a Pares

Departament d’Anglés
Maria Consuelo Ortolà Sendra – (Divendres 12.05 a 13.00)
Rosa Bordes Lloret – (Dimarts 9.50 a 10.45)
Dolors Femenia Torres – (Divendres 13.15 a 14.10)
Paco Morales Lereu – (Dilluns 8.55 a 9.50)
Maite Morell Cotaina – (Dimecres 8.55 a 9.50)

Departament de Biologia i Geologia
Carlos Vicente Siscar Vicens – (Dimecres 11.10 a 12.05)
Vicente Pedro Orti Lucas – (Dimarts 11.10 a 12.05)
Gabriel Carrión Sola – (Divendres 11.10 a 12.05)

Departament de Castellà
Sílvia Sendra Seguí – (Dimecres 11.10 a 12.05)
Conxa Climent Roig – (Dimarts 11.10 a 12.05)
Lluïsa Parra Vercher – (Dimarts 12.05 a 13.00)
Carolina sáez Iranzo – (Dimarts 12.05 a 13.00)

Departament de Dibuix
Antoni Vidal Escrivà – (Dilluns 9.50 a 10.45)
Maria Jesús Martínez Gómez – (Dimarts 12.05 a 13.00)

Departament d’Economia
Joan Carles Vicens Bordes – (Dilluns 12.05 a 13.00)
Carmen Escrivà Escrivà / Maria Pilar Marí Arcís – (Divendres 11.10 a 12.05)

Departament d’Educació Física
Genar Sanjuan Miñana – (Dimarts 9.50 a 10.45)
Dino Monjo Torres – (Divendres 9.50 a 10.45)

Departament de Filosofia
Laura Moreno Gomar – (Dimarts 8.55 a 9.50)
Jesus Pons Bertó – (Dilluns 9.50 a 10.45)

Departament de Física i Química
Joan Casanova Peiró – (Dilluns 12.05 a 13.00)
Joan Santiago Peiró Gea – (Dilluns 9.50 a 10.45)
Mario Simó Miñana – (Dijous 11.10 a 12.05)

Departament de Francés
Dolors Feminia Torres – (Divendres 13.15 a 14.10)
Rosa Berbegall Escrivà – (Dijous 9.50 a 10.45)

Departament de Geografia i Història
Rosa M. Garcia Piera – (Dijous 8.55 a 9.50)
Joan R. Morell Gregori – (Dijous 8.55 a 9.50)
Joan P. Mohedano Català – (Divendres 12.05 a 13.00)
Francisca Pérez Soria – (Dimecres 11.10 a 12.05)

Departament de Grec
Gemma Pastor Garcia – (Divendres 11.10 a 12.05)

Departament d’Informàtica
Patricia Ausina Victor – (Divendres 9.50 a 10.45)
Vicent Jordà Escrivà – (Divendres 9.50 a 10.45)
Joan Donet Donet – (Dimarts 11.10 a 12.05)
Salvador Juan Salvador – (Divendres 11:10  a 12:05)
Manel Faus Lloret – (Divendres 9.50 a 10.45)
Javier Sánchez Alaminos – (Dimarts 11.10 a 12.05)
Alberto Ferrer Albero – (Divendres 12.05 a 13.00)

Departament de Llatí
Ruth Llopis Gregori – (Dilluns 9.50 a 10.45)

Departament de Matemàtiques
Francesc Lleches Colomar – (Dimarts 11.10 a 12.05)
José Vte. Cañamás Soler – (Dimarts 13.15 a 14.10)
Rosa Soria Naya – (Dimecres 11.10 a 12.05)
Adela Todolí Cànoves – (Dijous 11.10 a 12.05)
Francesc Miralles Cotaina – (Dimarts 12.05 a 13.00)

Departament de Música
Ferran Ferrando Doménech – (Dilluns 11.10 a 12.05)
Miquel Pérez Faus – (Dimarts 12.05 a 13.00)

Departament d’Orientació.
Susana Estruch Ribera – (Dimecres 11.10 a 12.05)
Maria José Juan Mahíques – (Dijous 11.10 a 12.05)
Ana Jover Tarín- (Dimecres 8.55 a 9.50)

Departament de Religió
Antonio Montes Nofuentes – (Dijous 12.05 a 13.00)

Departament de Tecnologia
Joan Libre Just – (Dimarts 8:55 a 9:50)
Juan José Llorca Llidó – (Dimecres 11.10 a 12.05)
Carlos Bañuls Pastor – (Divendres 11.10 a 12.05)

Departament de Valencià
Rosa Berbegall Escrivà – (Dijous 9.50 a 10.45)
Rafael Cortell Navarro – (Divendres 9.50 a 10.45)
Immaculada Boscà Viejo – (Divendres 12.05 a 13.00)
Rosa Puchol Torrens – (Divendres 11.10 a 12.05)
Josep Martínez Romero – (Dimecres 9.50 a 10.45)

Departament d’Agrària
Victor Palomares Carrasco – (Dilluns 9.50 a 10.45)