Full Informatiu

El Full Informatiu és una breu guia dels aspectes més importants a tenir presents durant el curs escolar.

Descarregar el Full Informatiu de 2015/16

Inclou els següents apartats:

 1. Pla d’Estudis
  1. Promoció de cursos.
  2. Optatives.
  3. Ensenyament en valencià.
 2. Organització del centre
  1. Organigrama.
  2. Cursos i grups.
  3. Horari i professorat dels distints grups.
  4. Horari d’atenció per part del professorat.
  5. Assessorament psicopedagògic.
 3. Calendaris
  1. Calendari escolar.
  2. Avaluacions.
   1. Calendari
   2. Informació a alumnes i pares/mares
   3. Possibles reclamacions a qualificacions considerades incorrectes.
   4. Proves de recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors de 2n de Batxillerat i 2CFGM
 4. Altres activitats
  1. Classes de repàs i aprofundiment de Batxillerat i/o ESO
  2. Activitats extraescolars.
 5. Consell Escolar
 6. Assegurança escolar
 7. Règim interior