Equip Docent

Departament d’Anglés
Maria Consuelo Ortolà Sendra
Rosa Bordes Lloret
Dolors Femenia Torres
Paco Morales Lereu
Maite Morell Cotaina (cap de departament)

Departament de Biologia i Geologia
Carlos Vicente Siscar Vicens
Vicente Pedro Orti Lucas
Gabriel Carrión Sola (cap de departament)

Departament de Castellà
Sílvia Sendra Seguí
Conxa Climent Roig (cap de departament)
Lluïsa Parra Vercher
Carolina Sáez Iranzo

Departament de Dibuix
Antoni Vidal Escrivà (cap de departament)
Maria Jesús Martínez Gómez

Departament d’Economia
Joan Carles Vicens Bordes (cap de departament)
Carmen Escrivà Escrivà / Maria Pilar Marí Arcís

Departament d’Educació Física
Dino Monjo Torres
Genar Sanjuan Miñana (cap de departament)

Departament de Filosofia
Laura Moreno Gomar (cap de departament)
Jesús Pons Bertó

Departament de Física i Química
Joan Casanova Peiró (cap de departament)
Joan Santiago Peiró Gea
Mario Simó Miñana

Departament de Francés
Dolors Femenia Torres
Rosa Berbegall Escrivà

Departament de Geografia i Història
Rosa M. Garcia Piera
Joan R. Morell Gregori
Joan P. Mohedano Català (cap de departament)
Francisca Pérez Soria

Departament de Grec
Gemma Pastor Garcia (cap de departament)

Departament d’Informàtica
Patricia Ausina Victor
Vicent Jordà Escrivà (cap de departament)
Joan Donet Donet
Salvador Juan Salvador
Manel Faus Lloret
Javier Sánchez Alaminos
Alberto Ferrer Albero

Departament de Llatí
Ruth Llopis Gregori (cap de departament)

Departament de Matemàtiques
Francesc Llches Colomar
José Vte. Cañamás Soler  (cap de departament)
Rosa Soria Naya
Adela Todolí Cànoves
Francesc Miralles Cotaina

Departament de Música
Ferran Ferrando Doménech
Miquel Pérez Faus (cap de departament)

Departament d’Orientació
Susana Estruch Ribera(cap de departament)
Maria José Juan Mahíques
Ana Jover Tarín

Departament de Religió
Antonio Montes  Nofuentes

Departament de Tecnologia
Joan Libre Just
Juan José Llorca Llidó
Carlos Bañuls Pastor (cap de departament)

Departament de Valencià
Rosa Berbegall Escrivà
Rafael Cortell Navarro (cap de departament)
Immaculada Boscà Viejo
Rosa Puchol Torrens
Josep Martínez Romero

Departament d’Agrària
Victor Palomares Carrasco