Equip Directiu

Director: Paco Morales Lereu

Cap d’Estudis ESO i Batxillerat: Patricia Ausina Victor

Cap d’Estudis Formació Profesional: Vicent Jordá Escrivà

Secretari: Paco Lleches Colomar

Vicedirectora: Rosa Berbegall Escrivà