Category: Secretaria

PROVES D’IDIOMES A2. CURS 2013-2014: INSCRIPCIONS

El període d’inscripció a les Proves homologades d’idiomes (Nivell Bàsic, A2) d’anglés i francés, a realitzar en aquest centre, s’estén del 13 al 17 de gener de 2014, ambdós inclusivament. En aquest termini, els/les interessats/interessades...

SELECTIVITAT 2014

En l’apartat Secretaria (subapartat Selectivitat) del menú principal teniu informació sobre el calendari i l’horari de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) de l’any 2014.

MOLT IMPORTANT: BEQUES MEC. BATXILLERAT, FP, PQPI.

L’alumnat matriculat en aquest centre en l’actual curs 2013-2014, en els estudis assenyalats, i que ha sol·licitat la beca del Ministeri d’Educació, haurà de passar per Secretaria, de 10 a 13 hores, per a...