Category: Secretaria

SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS

Una vegada publicats els llistats amb les qualificacions definitives de les proves conduents a l’obtenció dels certificats de Nivell Bàsic-A2 dels idiomes Anglés i Francés , realitzades en aquest centre en l’any 2014, s’obri...

ADMISSIÓ D’ALUMNAT. CURS 2014-15

En l’apartat Secretaria (subapartat Admissió d’alumnat) del menú principal teniu els llistats definitius corresponents a l’alumnat que, procedent de les escoles adscrites, ha confirmat la plaça escolar per al proper curs en aquest centre....

ACTES DE QUALIFICACIONS

En documents adjunts, l’alumnat interessat pot consultar la qualificació final de les proves en què va participar. Pego, 7 de març de 2014 Joan Mohedano SECRETARI Llistat Anglés Llistat Francés

CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT PER AL CURS 2014-2015

La Conselleria d’Educació ha publicat, en el DOCV del 28-02-2014, el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional de grau...