Category: Direcció

Resultats de les PAU 2011

Dia 21 de juny s’han conegut els resultats de les proves d’accés a la Universitat del curs 2010-11. Com quasi sempre, els resultats han estat satisfactoris amb només un alumne del curs suspés, a...

Comiat de Rosita

Rosa Sastre (Rosita), conserge del nostre Institut des de fa 28 anys, ha estat destinada a un altre centre per un malentés buroocràtic que no s’ha pogut subsanar. El dia 30 de març, el...

Proves homologades d’idiomes

PROVES HOMOLOGADES CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC ANGLES I FRANCÉS.     Les proves es realitzaran durant els dies: 24 i 25 de febrer     DIA 24: A les 8,15 hores: Presentació de la prova a...

Convocades les proves per al certificat A2 d’idiomes

PROVES HOMOLOGADES  OBTENCIÓ CERTIFICAT NIVELL BÀSIC ANGLÉS I FRANCÉS  REQUISITS DELS PARTICIPANTS Tindre almenys 16 anys complits l’any natural de la prova (any 2011). Estar matriculat en el Centre en els nivells: ESO;  BATXILLERAT;...