Category: Cap d’Estudis

Activitats de final de curs

Al document adjunt teniu les dates de les activitats de final de curs: avaluacions, final de classes dels difrents nivells, etc. CALENDARI D’ACTIVITATS 2011-12 INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT

Canvi de dates en la 2a avaluació

A causa de la vaga general del 29 de març, es canviarà la sessió d’aquell dia per al dia 2 d’abril. A la notícia posterior teniu l’enllaç al document PDF dels horaris.

PROVES DE NIVELL IDIOMES (A2)

 Al tauler d’anuncis del Hall de l’institut teniu el llistat provisional de l’alumnat ADMÉS  a les proves de nivell d’Anglés i Francés. Cal mirar-lo per si hi haguera alguna errada i poder solucionar-la. Teniu...

Horaris de la primera avaluació

Les reunions de la Primera avaluació del curs 2011-12 es realitzaran els dies 15, 19, 20 i 21 de desembre a les hores i llocs indicats en la taula: Dia 15 desembre Dia 19...