Category: Cap d’Estudis

Funcionament del SGDweb

SGDweb és un servei, a través del qual, l’Institut, amb el permís dels pares i mares, publicarà Faltes i Notes de l’alumnat i les famílies podran consultar en tot moment les incidències dels seus...

reunió tutors pares

Reunions amb pares/mares

Les reunions dels tutors i tutores amb els pares i mares d’alumnes es realitzaran els dies 2 i 3 de novembre a les 19,30 hores amb la següent distribució:

Notes 2a avaluació

A partir del dia 25 de març es poden veure les notes de la segona avaluació en el SGDWEB per a tots aquells usuaris que tinguen la clau d’accés.

Segona avaluació 2010-11

L’horari de la segona avaluació del curs 2010-11 serà el següent:      22 de març (dimarts)   23 de març (dimecres)   24 de març (dijous)  Sala de Prof. Dep. C. NAT Sala de Profe...