Qualificacions provisionals A2 d’anglès i francès.

Des d’avui estan penjades al tauler d’anuncis del centre les qualificacions provisionals de les proves A2 d’Anglés i Francés.

Adjuntem instruccions i instància per a sol·licitar una reclamació.

You may also like...