Oferta de treball: Beca de formació en Informàtica 2020

La Diputació Provincial d’Alacant ha convocat una beca de 6 mesos destinada a la Unitat d’Informàtica de Presidència del Servei de Modernització, depenent de l’Àrea de Bon Govern de la Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant.

Entre altres requisits destaquem:

  • Estar en possessió d’algun dels següents títols: Formació Professional Grau Mitjà Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, o Formació Professional Grau Mitjà o Grau Superior en alguna de les branques d’Informàtica.
  • No haver transcorregut més de 3 anys des de l’obtenció de la titulació exigida.

El termini de presentació de sol·licituds és fins 10 dies hàbils a contar des de hui.

Base de la convocatòria:

You may also like...