Eleccions al Consell Escolar

El proper 21 de novembre estan convocades eleccions per a renovar part del Consell Escolar, cal renovar membres del professorat, famílies i alumnat.

CENS ELECTORAL
Els diferents cens electorals estan al tauler d’anuncis, si algú no es troba al cens o hi ha alguna errada pot fer una reclamació en secretaria de 10 a 13 hores fins el dia 1 de novembre.

CANDIDATURES
Qualsevol membre del cens es pot presentar com a candidat, per la qual cosa haurà de presentar una sol·licitud en secretaria, en horari de 10 a 13 hores, fins l’1 de novembre (model de sol·licitud en secretaria). La junta electoral farà pública la llista provisional de candidats el 4 de novembre. Es podran fer reclamacions a aquestes llistes els dies 5,6 i 7 de novembre i el dia 11 de novembre es publicaran les llistes definitives de candidatures.
Els candidats podran fer campanya electoral del 12 al 19 de novembre.

ELECCIONS
El dia 21 de novembre tindran lloc les eleccions i s’informarà prèviament de l’horari de votació i de les meses electorals.

El dia 25 de novembre es publicaran els resultats de les eleccions i es donaran instruccions als membres electes.

You may also like...