Convalidacions i exempcions

Al tauler d’anuncis del centre estan les instruccions per a tramitar les convalidacions i exempcions per al curs 2019-2020 en ESO, Batxillerat i Formació Professional.

Per a ESO i Batxillerat, poden demanar convalidacions i/o exempcions alumnat que estiga realitzant estudis professionals de música o dansa (instància A), o alumnat que tinga la condició d’esportista d’èlit (instància B).

Més informació en: http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/procedimientos

Per a alumnat de Formació professional, les condicions són més variables i cal demanar informació en secretaria del centre (la instància també), més informació en:

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/convalidaciones

Document A_ESO_BAT_19_20_musica_dansa
Document B_eso_bat_ef

You may also like...