PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DEL NIVELL BÀSIC (A2) D’ANGLÈS I FRANCÈS CURS 2018-2019

INSCRIPCIONS
De conformitat amb allò establit en l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat del Nivell Bàsic d’idiomes (A2), l’IES Enric Valor de Pego obri el període d’inscripció a les esmentades proves, dels idiomes anglès i francès:
Del 26 de novembre al 5 de desembre de 2018
(ambdós inclusivament)

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Per a participar en aquestes proves són requisits imprescindibles estar matriculat en aquest centre i tindre, almenys, setze anys complits en 2019.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. HORARI.
En el termini establit, l’alumnat interessat presentarà, per duplicat, la seua sol·licitud de participació en la Secretaria del centre, de 10 a 12 hores.

MODEL DE SOL·LICITUD
L’imprès de sol·licitud s’obtindrà en aquesta web o en secretaria.
Descarregar imprès de sol·licitud

DIA I HORARI DE LA PROVA ESCRITA
– Anglès: 13 de febrer de 2019 a les 11:30 h
– Francès: 19 de febrer de 2019 a les 11:30 h

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES HOMOLOGADES
La informació sobre les proves homologades d’idiomes (normativa, guia del candidat, etc.) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:
http://www.ceice.gva.es/ca/web/eoi/proves-homologades

Pego, 15 de novembre de 2018
EL SECRETARI

You may also like...