Admissió d’alumnat curs 2018-2019

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Aquest procés d’admissió s’adreça a l’alumnat procedent de les escoles de Primària no adscrites a aquest Institut, i també a l’alumnat procedent d’altres centres que vol iniciar o continuar els estudis d’ESO en aquest Institut.

Període únic de presentació de sol·licituds: del 17 al 28 de maig.

Més informació arxiu adjunt:

Batxillerat

Aquest procés d’admissió s’adreça a l’alumnat procedent de l’Institut de Pego que vol iniciar els seus estudis de Batxillerat en aquest centre, i a l’alumnat d’altres centres que vol iniciar o continuar aquests estudis al nostre institut.

Període únic de presentació de sol·licituds: del 17 al 28 de maig.

Més informació en l’arxiu adjunt:

Formació Professional Bàsica

De conformitat amb la Resolució de 29 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació (DOCV nº 8269, de 09-04-2018), els terminis de presentació de sol·licitud de plaça escolar per als ensenyaments d’FP Bàsica impartits en aquest centre, són els següents:

  • Període ordinari: del 18 al 31 de maig.
  • Període extraordinari: del 12 al 17 de juliol.

Més informació arxiu adjunt:

Cicles Formatius de Grau Mitjà

El termini de presentació de sol·licitud de plaça escolar per als Cicles Formatius de Grau Mitjà és el següent:

  • Període únic de presentació de sol·licituds: del 18 al 31 de maig.

Més informació arxiu adjunt:

Cicles Formatius de Grau Superior

El termini de presentació de sol·licitud de plaça escolar per als Cicles Formatius de Grau Superior és el següent:

  • Període únic de presentació de sol·licituds: del 18 al 31 de maig.

Més informació a l’arxiu adjunt:

You may also like...