Admissió d’alumnat curs 2017-2018: Formació Professional Bàsica

De conformitat amb la Resolució de 31 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació (DOCV nº 8015, de 05-04-2017), els terminis de presentació de sol·licitud de plaça escolar per als ensenyaments d’FP Bàsica impartits en aquest centre, són els següents:

– Període ordinari: del 25 de maig al 6 de juny.

– Període extraordinari: del 12 al 17 de juliol.

Molt important: per a l’emplenament i impressió de les instàncies de sol·licitud d’FP, cal usar l’assistent d’admissió telemàtic, disponible en la web de la Conselleria d’Educació, en l’enllaç que s’indica, i que es posarà en funcionament, sinó abans, durant el termini assenyalat.

En els documents que s’hi adjunten teniu les informacions generals sobre lloc i horari de presentació de les sol·licituds, documentació necessària, dades d’interès del procés d’admissió, etc.

Més informació (normativa, assistent d’admissió telemàtic…) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

You may also like...