Admissió d’alumnat curs 2017-2018: Cicles Formatius de Grau Mitjà

De conformitat amb la Resolució de 31 de març de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació (DOCV nº 8015, de 05-04-2017), el termini de presentació de sol·licitud de plaça escolar per als Cicles Formatius de Grau Mitjà és el següent:

Període únic de presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 6 de juny.

Molt important: per a l’emplenament i impressió de les instàncies de sol·licitud d’FP, cal usar l’assistent d’admissió telemàtic, disponible en la web de la Conselleria d’Educació, en l’enllaç que s’indica, i que es posarà en funcionament, sinó abans, durant el termini assenyalat.

En els documents que s’hi adjunten teniu les informacions generals sobre lloc i horari de presentació de les sol·licituds, documentació necessària, dades d’interès del procés d’admissió, etc.

Més informació (normativa, assistent d’admissió telemàtic…) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

You may also like...