Admissió d’alumnat curs 2017-2018: Batxillerat

Aquest procés d’admissió s’adreça a l’alumnat procedent de l’Institut de Pego que vol iniciar els seus estudis de Batxillerat en aquest centre, i a l’alumnat d’altres centres que vol iniciar o continuar aquests estudis al nostre institut.

Període únic de presentació de sol·licituds: del 22 al 31 de maig.

Molt important: per a l’emplenament i impressió de les instàncies de sol·licitud, cal usar l’assistent d’admissió telemàtic, disponible en la web de la Conselleria d’Educació, en l’enllaç que s’indica, i que es posarà en funcionament, sinó abans, durant el termini assenyalat.

En els documents que s’hi adjunten teniu les informacions generals sobre lloc i horari de presentació de les sol·licituds, documentació necessària, dades d’interès del procés d’admissió, etc.

Més informació (normativa, assistent d’admissió telemàtic…) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

You may also like...