RECOLLIDA DE TÍTOLS: BATXILLERAT, SECUNDARIA I GRAU MITJÀ DE FP

Es comunica a tot l’alumnat interessat que estan en secretaria els títols de totl’alumnat que va acabar els seus estudis en 2015 o anteriors.
Recordar que els títols són:
  • Títol de batxillerat
  • Graduat en secundària (inclòs alumnat de PQPI)
  • Grau mitjà de Formació Professional
Els títols es podran recollir en horari de secretaria de 10 a 13 hores i els interessats han de presentar el DNI. En cas que no se poguera vindre personalment, la persona que vinga haurà de portar un document autoritzant a la citada persona per a recollir el títol i lafotocòpia del DNI de l’interessat.
Pego a 20 de març de 2017
Paco Lleches – Secretari

You may also like...