PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DEL NIVELL BÀSIC (A2) D’ANGLÈS I FRANCÈS CURS 2016-2017

Al tauler d’anuncis de l’institut està la següent informació:

  • LLISTATS PROVISIONALS D’ALUMNAT ADMÈS
    De conformitat amb el calendari establit en l’Ordre 20/2011, que regula les Proves d’Idiomes A2, es publiquen amb data 7-12-2016 els llistats d’alumnat admès per a participar en les esmentades proves.
  • TERMINI D’ESMENES
    Des del 7 de desembre fins al 21 de desembre de 2016, ambdós inclusivament, els/les interessats/des podran esmenar les seues sol·licituds en la Secretaria del centre, de 10 a 12 hores.

You may also like...