INSCRIPCIONS A LES PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DEL NIVELL BÀSIC (A2) D’ANGLÉS I FRANCÉS. CURS 2016-2017.

De conformitat amb allò establit en l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat del Nivell Bàsic d’idiomes (A2), l’IES Enric Valor de Pego obri el període d’inscripció a les esmentades proves, dels idiomes anglés i francés, del 28 de novembre al 2 de desembre de 2016, ambdós inclusivament.
Per a participar en aquestes proves són requisits imprescindibles estar matriculat en aquest centre i tindre, almenys, setze anys complits en 2017.
En el termini establit, l’alumnat interessat presentarà, per duplicat, la seua sollicitud de participació en la Secretaria del centre, de 10 a 12 hores.
El model de sollicitud es pot obtenir en aquesta mateixa pàgina web o en secretaria.
Més informació sobre les proves homologades d’idiomes (normativa, guia del candidat, etc.) la teniu en un document en aquesta mateixa web i a la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:
http://www.ceice.gva.es/va/web/idiomas/pruebas-homologadas

 

 Icono PDF
Sol·licitud prova Nivell Bàsic

 Icono PDF
Guia del candidat

 

You may also like...