Informació XarxaLlibres

L’IES Enric Valor de Pego ha presentat la sol·licitud de compra de llibres per a tots aquells/aquelles alumnes que han participat en el Banc de Llibre i reuneixen els requisits que marca la Conselleria.

Totes i tots aquells alumnes de 6é de Primària, 1er, 2on i 3er d’ESO que a juny/juliol van lliurar el 100% o el 85% dels llibres al Banc de Llibres estan inclosos al programa i se’ls lliurarà a setembre un lot de llibres per al curs 2016/2017.

Queden exclosos/es aquells/aquelles alumnes que no hagen lliurat un mínim del 85% dels llibres (a efectes pràctics els alumnes que hagen lliurat 7 o més dels llibres de text al Banc de Llibres estan inclosos en el programa i per davall de 7 llibres queden exclosos). Aquesta informació la tenen totes i tots els alumnes en la fulla que van recollir quan varen fer el lliurament dels llibres.

S’informa també que els llibres quaderns (per exemple d’anglès de primer d’ESO) no s’accepten al Banc de Llibres per la qual cosa els i les alumnes hauran de formalitzar la seua compra.

Totes i tots els alumnes que no hagen participat o estiguen excloses/os del Banc de Llibres hauran d’adquirir els llibres de text pel seu compte.

Es convocarà els pares i mares a una reunió informativa abans de l’inici del curs, la data es concretarà els primers dies de setembre per tal de reunir el màxim d’informació possible abans de la reunió.

La compra dels llibres (la gestió per a buscar una distribuidora i realitzar una compra el més favorable possible) està gestionant-la l’AMPA.

La Direcció del centre.

You may also like...