Informació XarxaLlibres per a les famílies

1) Les famílies hauran d’emplenar el formulari telemàtic que apareix a la pàgina web de Conselleria:

http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

En cas de que les famílies no disposen dels mitjans necessaris per a poder emplenar la sol·licitud,a la Sala de Visites 1 de l’institut disposaran d’un ordinador i impressora per a facilitar aquest procés.

2) Les famílies hauran de portar emplenat el formulari juntament amb els llibres en el següent horari:

 • Alumnat amb totes les assignatures aprovades a juny:

 • 1er ESO → Dimecres 22 de juny de 9.00 a 10.30

  Divendres 24 de juny de 11.00 a 12.30

 • 2on ESO → Dijous 23 de juny de 9.00 a 10.30

  Dilluns 27 de juny de 11.00 a 12.30

 • 3er ESO → Dijous 23 de juny de 11.00 a 12.30

  Dilluns 27 de juny de 9.00 a 10.30

 • 4rt ESO → Dimecres 22 de juny de 11.00 a 12.30

  Divendres 24 de juny de 9.00 a 10.30

 • FPB → Dijous 23 de juny de 11.00 a 12.30

  Dilluns 27 de juny de 9.00 a 10.30

 • Alumnat amb alguna assignatura suspesa a juny:

 • 1er ESO → Dimecres 6 de juliol de 9.00 a 12.30

 • 2on ESO → Dijous 7 de juliol de 9.00 a 12.30

 • 3er ESO → Dijous 7 de juliol de 9.00 a 12.30

 • 4rt ESO → Dimecres 6 de juliol de 9.00 a 12.30

 • FPB → Dijous 6 de juliol de 9.00 a 10.30

El lloc serà l’aula de classe habitual, excepte l’alumnat de FPB que es realitzarà a l’aula de convivència del Centre

3) Les famílies seran ateses per ordre que ocupen en la cua.

En cas de no dur descarregat i emplenat el formulari es correrà el torn i seran ateses quan es buide la cua o a la fi del torn.

Recomanacions per l’admissió de llibres:

 • S’hauran de presentar amb les tapes i totes les fulles.

 • Esborrar dels llibres tot el possible les marques fetes amb llapis.

 • Eliminar comentaris i/o dibuixos inconvenients amb típex.

 • Es rebutjaran els llibres si presenten taques d’oli o de menjar, o estan bruts.

 • Es rebutjaran si tenen exercicis resolts.

 • Es rebutjaran si el subratllat dificulta la lectura.

 • Es rebutjaran si presenten ratlles.

You may also like...