ADMISSIÓ D’ALUMNAT CURS 2016-2017: FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA I DE GRAU MITJÀ

De conformitat amb la Resolució d’1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació (DOCV nº 7797, de 03-06-2016), els terminis de presentació de sol·licitud de plaça escolar, per als ensenyaments d’FP (Bàsica i Grau Mitjà) impartits en aquest centre, són els següents:

  • FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
    • Període ordinari: del 6 al 10 de juny, ambdós inclusivament.
  • FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ
    • Període únic: del 7 al 17 de juny, ambdós inclusivament.

Molt important:

Per a l’emplenament i impressió de les instàncies de sol·licitud d’FP, cal usar l’ASSISTENT TELEMÀTIC, disponible en la web de la Conselleria d’Educació, en l’enllaç que s’indica.

Assistent Telemàtic: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/admision-de-alumnado

You may also like...