Admissió d’alumnat curs 2016-2017: Educació Secundària Obligatòria

Aquest procés d’admissió s’adreça a l’alumnat procedent de les escoles de Primària no adscrites a aquest Institut, i també a l’alumnat procedent d’altres centres que vol iniciar o continuar els estudis d’ESO en aquest Institut. 

Període únic de presentació de sol·licituds: del 23 de maig al 2 de juny, ambdós inclosos.

Molt important: per a l’emplenament i impressió de les instàncies de sol·licitud, cal usar l’assistent d’admissió telemàtic, disponible en la web de la Conselleria d’Educació, en l’enllaç que s’indica, i que es posarà en funcionament, sinó abans, durant el termini assenyalat. 

En els documents que s’hi adjunten teniu les informacions generals sobre lloc i horari de presentació de les sol·licituds, documentació necessària, dades d’interés del procés d’admissió, etc.

Més informació (normativa, assistent d’admissió telemàtic…) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/admision-de-alumnado

You may also like...