Admissió d’alumnat per al curs 2016-2017

Al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del 22-04-2016, les Direccions Territorials d’Educació d’Alacant, València i Castelló han publicat, per als seus àmbits provincials respectius, el calendari i el procediment d’admissió d’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat, en centres públics i privats concertats, per al proper curs escolar 2016-2017.

Més informació (normativa d’admissió, assistent telemàtic, etc.) la teniu en el següent enllaç:

web Conselleria d’Educació:

http://www.cece.gva.es/abc/admisal/val/

You may also like...