RECOLLIDA NOTES SEGONA AVALUACIÓ

S’informa a tota la comunitat educativa:

Una vegada feta la segona avaluació (que seran els dies 7, 8, 9 i 10 de març), per recollir les notes s’ha establert el següent calendari on els tutors/es lliuraran les notes al alumnes (si es tracta d’alumnes de cursos superiors a 2ESO) o als pares (per l’alumnat de primer i segon d’ESO) en les corresponents aules.

 • ALUMNAT DE 1ESO:
  • Grup 1ESOA: Dilluns dia 14 de març a les 14,15 hores.
  • Grup 1ESOB: Dilluns dia 14 de març a les 19  hores.
  • Grup 1ESOC: Dilluns dia 14 de març a les 14,15 hores.
  • Grup 1ESOD: Dilluns dia 14 de març a les 14,15 hores.
 • ALUMNAT DE 2ESO:
  • Grup 2ESOA: Dimarts dia 15 de març a les 14,15 hores.
  • Grup 2ESOB: Dilluns dia 14 de març a les 14,15 hores.
  • Grup 2ESOC: Dimarts dia 15 de març a les 14,15 hores.
  • Grup 2ESOD: Dimarts dia 15 de març a les 14,15 hores.
 • RESTA DE GRUPS I CURSOS:
  • Els corresponents tutors les lliuraran als propis alumnes en les seues corresponents classes a l’hora de tutoria de la setmana de del 14 al 17 de març.

You may also like...