PROVES D’IDIOMES A2: LLISTATS PROVISIONALS D’ALUMNAT INSCRIT

En els documents adjunts, es publiquen, en data 10-12-2015, els llistats provisionals d’alumnat que s’ha inscrit a les proves.
L’alumnat interessat podrà esmenar la seua sol·licitud de participació fins al 8 de gener de 2016, en la Secretaria del centre, de 10 a 12 hores.
Data de publicació dels llistats definitius: 11 de gener de 2016.

You may also like...