Informació Xarxa Llibres

Vos adjunte la carta que el Regidor d’Educació adreça a la Direcció i a l’AMPA de l’IES ENRIC VALOR  per tal que els pares estiguen informats.

Carta XarxaLlibres per a la Direcció i l’AMPA

També s’adjunta la informació  procediment sobre la Xarxa Llibres que ix en la pàgina del PROP.

Informació procediment va_amp

I els enllaços de la web de la Conselleria d’Educació
    XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
http://www.ceice.gva.es/ocd/areacd/val/abc/ajudesllibres.asp
   

Sol·licitud de les famílies per a participar en el programa Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana. Curs 2015/2016.    

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17854

Juntament amb la sol·licitud, caldrà adjuntar:

  • Fotocòpia del número del compte bancari.

o

  • Certificat bancari del número de compte.

Si necessiteu alguna cosa més, es poseu en contacte amb Roser.
Salutacions,
Roser

You may also like...