INSCRIPCIONS A LES PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DEL NIVELL BÀSIC (A2) D’ANGLÉS I FRANCÉS. CURS 2015-2016.

INSCRIPCIONS A LES PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DEL NIVELL BÀSIC (A2) D’ANGLÉS I FRANCÉS. CURS 2015-2016.

De conformitat amb allò establit en l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat del Nivell Bàsic d’idiomes (A2), l’IES Enric Valor de Pego obri el període d’inscripció a les esmentades proves, dels idiomes anglés i francés, del 30 de novembre al 4 de desembre de 2015, ambdós inclusivament.

Per a participar en aquestes proves són requisits imprescindibles estar matriculat en aquest centre i tindre, almenys, setze anys complits en 2016.

En el termini establit, l’alumnat interessat presentarà, per duplicat, la seua sol·licitud de participació en la Secretaria del centre, de 10 a 12 hores.

El model de sol·licitud es pot obtenir en aquesta mateixa pàgina web.

Sol·licitud prova Nivell Bàsic

Més informació sobre les proves homologades d’idiomes (normativa, guia del candidat, etc.) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/ocd/sedev/val/idiomas.htm#hom

You may also like...