ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2015

Amb data 2 d’octubre de 2015 es publiquen els llistats provisionals del censos electorals al tauler d’anuncis de l’Institut.

Es demana a l’alumnat i als pares/mares dels mateixos que comproven les dades enregistrades en els fulls dels sectors corresponents (alumnat, pares/mares).

El termini de presentació d’esmenes als llistats s’estén fins al dimecres dia 14 d’octubre de 2015, que hauran de presentar-se a la Secretaria del Centre.

Per altra part, s’informa, també, que l’acte d’elecció dels membres de la Junta Electoral del Centre tindrà lloc el dimecres dia 7 d’octubre de 2015 a les 10,50 hores al despatx del Cap d’Estudis.

You may also like...