Període extraordinari d’admissió: terminis de presentació de sol·licituds i informacions

Període extraordinari d’admissió d’alumnat per al curs 2015-2016: terminis de presentació de sol·licituds i informacions generals.

De conformitat amb el calendari d’admissió d’alumnat de la Conselleria d’Educació, per al curs 2015-2016, s’informa que, per al període extraordinari, els terminis de presentació de sol·licituds de plaça escolar, per als ensenyaments impartits en aquest centre són els següents:

  • EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA i BATXILLERAT
    • 14 i 15 de juliol.
  • FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA i DE GRAU MITJÀ
    • 14 i 15 de juliol.

Molt important: per a l’emplenament i impressió de les instàncies de sol·licitud, cal usar l’ASSISTENT TELEMÀTIC, disponible en la web de la Conselleria d’Educació, en l’enllaç que s’indica, i que es posarà en funcionament, per a cada ensenyament, durant els terminis assenyalats.

En els documents que s’hi adjunten teniu les informacions generals sobre lloc i horari de presentació de les sol·licituds, documentació necessària, dades d’interés del procés d’admissió, etc.

Més informació (normativa, assistent telemàtic…) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç:

http://www.cece.gva.es/abc/admisal/val/

Documents adjunts:

You may also like...