Admissió d’alumnat: Informació molt important sobre formalització de la matrícula, renúncia a la plaça escolar i assignació de la vacant a l’alumnat en llista d’espera.

De conformitat amb allò establit al apartat sext de la Resolució d’11 de març de 2015, del Director Territorial d’Educació d’Alacant (DOCV nº 7489, del 20-03-2015), l’alumnat admés que no formalitze la matrícula en les dates establides en el calendari d’admissió s’entendrà que renuncia a la plaça assignada, la qual serà considerada vacant per renúncia i serà oferida a l’alumnat en llista d’espera (alumnat no admés).

Els terminis oficials de matrícula són els següents:

  • ESO i BATXILLERAT: 7 i 8 de juliol.
  • FPB i CFGM: fins al 6 de juliol.

You may also like...