Oferta de treball en Gandia

El perfil que estan buscant per contractar:
  • Anglés nivell mitjà/alt
  • Programació web nivell mitjà/alt
  • Disseny web nivell mitjà/alt
  • Configuració de xarxes i usuaris de Windows nivell mitjà/alt
El treball a realitzar es pot dividir en 3 parts:
  • Donar suport telefònic de les aplicacions de l’empresa (l’empresa formaria el treballador) instal·lació remota i solució de problemes de configuració (xarxa, usuaris, permisos, impresores…)
  • Migrar la documentació (actualment en PDF) de les aplicacions de l’empresa a la web en format HTML5 per fer-la accessible i indexada de forma online.
  • Personalitzar les pàgines web de clients finals.
Sobre tot es busca algú que sàpiga fer pàgines web centrant-se més en el disseny que en la programació, encara que cal saber un poc de PHP y MySQL.
Interessats enviar currículum a fp@iesevalorpego.org

You may also like...