Proves d’accés a la Formació Professional 2015

Al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del 18-03-2015, la Conselleria d’Educació ha convocat les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional, adreçades a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics exigits per a l’accés directe a aquestos ensenyaments.
Termini d’inscripcions: del dimarts 14 d’abril al dilluns 4 de maig, ambdós inclusivament.
Més informació sobre les proves (normativa, orientacions, exemples d’exàmens, preguntes més freqüents, etc.) la teniu en els següents enllaços:
web Conselleria d’Educació: http://www.cece.gva.es/eva/val/fp/pruacc.htm
web Generalitat:
– Proves d’accés de grau mitjà: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909
– Proves d’accés de grau superior: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=836
Pego, 25 de març de 2015
Joan Mohedano
SECRETARI

You may also like...