Calendari d’admissió d’alumnat per al curs 2015-16

Al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del 20-03-2015, les Direccions Territorials d’Educació d’Alacant, València i Castelló han publicat, per als seus àmbits provincials respectius, els calendaris i el procediment d’admissió d’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional (bàsica, grau mitjà i grau superior), en centres públics i privats concertats, per al proper curs escolar 2015-2016.

Més informació (normativa d’admissió, annexos, assistent telemàtic, etc.) la teniu en els següents enllaços:

web Conselleria d’Educació: http://www.cece.gva.es/abc/admisal/val/

web Generalitat: http://www.gva.es/va/inicio/ciudadanos/ciu_quiero_estudiar_y_formarme/ciu_qeyf_matriculacion


Pego, 23 de març de 2015

Joan Mohedano

SECRETARI

You may also like...