Concurs Web d’alumnes TIC 1 i TIC 2

Els alumnes que cursen l’assignatura de TIC (Informàtica) en 1er i 2on de Batxiller s’han presentat a un concurs de creació de pàgines webs.Durant un temps han treballat sobre els portals dedicant molt d’esforç i portant el nom del centre i de Pego a tot arreu. Ara entren en la fase de votació popular i vos animem a visitar les pàgines i votar-nos a través del vostre compte de Facebook a la web: http://websalpunt.cat/concursants/

El grup de 1er TIC ha fet un portal anomenat “Poble Multicultural” on s’exposen les característiques propies de les zones d’origen de les families d’alguns alumnes del centre, reflectint el caràcter multicultural i divers que ens envolsta a Pego. Per la seva part, els alumnes de 2n TIC tenen un portal anomenat “Pràctica“. L’objectiu de la web és experimentar amb les noves tecnologies i fer conèixer les seues possibilitats aplicades a la vida quotidiana des d’un punt de vista pròxim i senzill.

http://poblemulticultural.cat/ http://practica.cat/

http__poblemulticultural.cat

http__practica.cat

 

You may also like...