PROVES D’IDIOMES A2: QUALIFICACIONS DEFINITIVES

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions a les qualificacions provisionals, i en no haver-se fet cap observació a les mateixes, aquelles es consideren definitives.
Properament, s’indicarà el termini de sol·licitud d’expedició dels certificats.

Pego, 6 de març de 2015
Joan Mohedano
SECRETARI

You may also like...