SEGONA AVALUACIÓ I LLIURAMENT DE NOTES

Es recorda a la ocmunitat educativa que la segona avaluació del curs 2014-15 es realitzarà durant els dies 3, 4 i 5 de març. Escepte el segon curs de CFGM que es erealitzarà el proper dia 27 de febrer.

En les reunions de tutors/es s’ha acordat que el lliurament de les notes als alumnes seran els següents dies:

  • Curs 1ESO: Es lliuratan les notes als pares/mares dels alumnes directament el dia 6 de març a les 14,15 hores a les aules corresponents per part del tutor de cada grup.
  • Curs 2ESO: Es lliuraran les notes als pares/mares dels alumnes directament el dia 11 de març a les 14,15 hores a les aules corresponents per part del tutor de cada grup.
  • El dia 10 de març es lliuratan les notes als cursos de FPBàsica, CFGM i PQPI directament als alumnes per part dels tutors, així com per als grups de 3ESOA, 3ESOB i Diver1. També per a tots els grups de 4ESO.
  • El grup de 3ESOC entregarà el tutor les notes al corresponent alumnat el dia 11 de març.
  • El dia 12 de març es lliurarà les notes als alumnes de Primer i Segon de Batxillerat a les aules corresponents per part dels diferents tutors a l’hora de la classe de Tutoria.

Pego a 25 de febrer de 2015

EL CAP D’ESTUDIS

You may also like...