PROVES D’IDIOMES A2: LLISTATS DEFINITIUS D’ALUMNAT INSCRIT. ESTRUCTURA DE LES PROVES.

estructuraFinalitzat el termini de presentació d’esmenes als llistats provisionals de les proves homologades d’idiomes, i en no haver-se fet cap observació als mateixos, aquestos es consideren definitius.

Per altra part, s’adjunta el document relatiu a l’estructura de les proves.


 

Pego, 23 de gener de 2015

 

Joan Mohedano

 

SECRETARI

You may also like...