PROVES D’IDIOMES A2. CURS 2014-2015: INSCRIPCIONS

El període d’inscripció a les Proves homologades d’idiomes (Nivell Bàsic, A2) d’anglés i francés, a realitzar en aquest centre, s’estén del 15 al 19 de desembre de 2014, ambdós inclusivament.

En aquest termini, els/les interessats/interessades presentaran la seua sol·licitud de participació en la Secretaria de l’Institut, de 10 a 12 hores.

A l’apartat Secretaria (subapartat Proves d’idiomes A2) teniu més informació.

You may also like...