INSCRIPCIONS A LES PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DEL NIVELL BÀSIC (A2) D’ANGLÉS I FRANCÉS. CURS 2014-2015

Sol·licitud nivell bàsicDe conformitat amb allò establit en l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat del Nivell Bàsic d’idiomes (A2), l’IES Enric Valor de Pego obri el període d’inscripció a les esmentades proves, dels idiomes anglés i francés, del 15 al 19 de desembre de 2014, ambdós inclusivament.

Per a participar en aquestes proves són requisits imprescindibles estar matriculat en aquest centre i tindre, almenys, setze anys complits en 2015.

En el termini establit, l’alumnat interessat presentarà, per duplicat, la seua sol·licitud de participació en la Secretaria del centre, de 10 a 12 hores.

El model de sol·licitud es pot obtenir en aquesta mateixa pàgina web.

Més informació sobre les proves homologades d’idiomes (normativa, guia del candidat, etc.) la teniu en la web de la Conselleria d’Educació, en el següent enllaç: http://www.cece.gva.es/ocd/sedev/val/idiomas.htm#hom

 

Pego, 9 de desembre de 2014

 

Joan Mohedano

SECRETARI

 

Sol·licitud de participació en la prova

You may also like...