Lliurament notes 1r Cicle ESO (PRIMERA AVALUACIÓ)

Com es ve fent de manera habitual, les notes de les diferents avaluacions per l’alumnat del Primer cicle de l’ESO (Primer i Segon d’ESO) es lliuraran directament als pares dels alumnes per evitar possibles pèrdues i d’aquesta manera el pares/mares tenen informació directa dels tutors corresponents.

Per la Primera Avaluació les notes es lliiuraran a pròpies aules dels alumnes per part dels tutors els dies i hores que s’indiquen tot seguit:

  • Primer d’ESO A: Divendres dia 28 de novembre a les 14:15 hores.
  • Primer d’ESO B: Divendres dia 28 de novembre a les 14:15 hores.
  • Primer d’ESO C: Divendres dia 28 de novembre a les 14:15 hores.
  • Primer d’ESO D: Divendres dia 28 de novembre a les 14:15 hores.
  • Segon d’ESO A: Dimecres dia 26 de novembre a les 14:15 hores.
  • Segon d’ESO B: Dilluns 1 de desembre a les 19.00 hores.
  • Segon d’ESO C: Divendres 28 de novembre a les 14:15 hores.

Per la resta de grups d’ESO, de Batxillerat i Cicles Formatius, els tutors/es lliuraran les notes directament als alumnes.

Indicar als pares que la Primera Avaluació es realitzarà durant els dies: del 25 al 27 de novembre i, per tant, les notes les rebran els alumnes durant la següent setmana a més tardar.

 

EL CAP D’ESTUDIS

You may also like...